Anar al mòdul «El Cas dels catalans» Anar al mòdul «Tots a Westminster» Anar al mòdul «Tothom a Escòcia» Anar al mòdul «Tothom a Àustria» Anar al mòdul «Tothom a Dinamarca» Anar al mòdul «Documentals» Anar al mòdul «Tothom a Irlanda» Anar al mòdul «Llibres»
 Diumenge 14 de juliol de 2024
CA EN  
Tothom a Dinamarca
Prémer per veure el menú o directament als LEDs de dalt
Ja som 14.458 seguidors. Adheriu-vos-hi!
 
PARLAMENT DE CATALUNYA
Resolució 1129/X del Parlament de Catalunya, d’agraïment al Parlament de Dinamarca per l’acord adoptat sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 250-01640/10
Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778
Publicació: BOPC 659

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució d’agraïment al Parlament de Dinamarca per l’acord adoptat sobre la independència de Catalunya (tram. 250-01640/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 120719).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

 1. El Parlament de Catalunya agraeix al Parlament de Dinamarca el seu interès pels drets dels ciutadans de Catalunya concretat en l’acord aprovat el 19 de maig de 2015, amb 65 vots a favor, 41 en blanc i cap en contra.
 2. El Parlament de Catalunya destaca, amb relació a l’acord adoptat pel Parlament danès, els aspectes positius següents:
  1. És el primer pronunciament d’un parlament d’un estat de la Unió Europea amb relació a la situació que viu Catalunya, fet que desmenteix el criteri del Govern espanyol que aquesta qüestió no interessa a ningú a Europa.
  2. Reconeix Catalunya com a subjecte polític, en contra del que defensa el Govern espanyol.
  3. Reconeix l’existència d’un conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol, fet que justifica el seu pronunciament.
  4. Exhorta a un diàleg pacífic i democràtic entre Catalunya i el Govern espanyol sobre la qüestió de la independència, en contra de la posició reiterada del Govern espanyol que sobre aquesta qüestió no hi ha res a parlar.
  5. En referir-se a un «diàleg pacífic i democràtic» sembla evident que aposta –i així ho han expressat alguns representants polítics danesos– per una sortida similar a la d’Escòcia, que l’any passat va poder celebrar amb tota normalitat un referèndum democràtic sobre el futur polític del país.
 3. El Parlament de Catalunya vol posar de manifest davant el poble de Catalunya, el Govern de l’Estat i les institucions de la Unió Europea i dels estats de tot el món la seva voluntat de poder celebrar amb normalitat democràtica un referèndum en què el poble pugui decidir el futur polític de Catalunya.
 4. El Parlament de Catalunya agraeix les gestions dutes a terme per la delegació de l’Assemblea Nacional Catalana a Dinamarca i les dels grups polítics catalans que han ajudat a fer que el Parlament danès adoptés l’acord sobre Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito
 
 
© El Cas dels catalans (2024)
Lloc dissenyat per ser visualitzat amb navegadors d'última generació
Vrs 3.0