Anar al mòdul «El Cas dels catalans» Anar al mòdul «Tots a Westminster» Anar al mòdul «Tothom a Escòcia» Anar al mòdul «Tothom a Àustria» Anar al mòdul «Tothom a Dinamarca» Anar al mòdul «Documentals» Anar al mòdul «Tothom a Irlanda» Anar al mòdul «Llibres»
 Dijous 30 de maig de 2024
CA EN  
Tots a Westminster
Prémer per veure el menú o directament als LEDs de dalt
Ja som 14.458 seguidors. Adheriu-vos-hi!
 
Als Membres del Parlament Britànic
IL·LUSTRES SENYORS,
Williams, Hywel
Llwyd, Elfyn
Edwards, Jonathan
Wishart, Pete
MacNeil, Angus
Weir, Mike
Lucas, Caroline
Hosie, Stewart
Whiteford, Eilidh
George, Andrew
Hancock, Mike
McDonnell, John
Durkan, Mark
Hemming, John
 
Il·lustres Senyors Diputats,
Els Diputats, els altres càrrecs electes, les entitats i els particulars sotasignats, reconeixem l’alta significació de la Moció que vau presentar el dia 14 de juliol de 2010, el text de la qual és el següent:
«Aquesta Cambra constata que més d'un milió de persones varen assistir a la protesta de Barcelona del 10 de juliol de 2010 a favor dels drets de Catalunya; acull amb satisfacció la continuïtat del debat sobre la constitució de Catalunya; accepta que Catalunya és una nació; reconeix que els resultats de les consultes sobre la independència han obtingut una majoria favorable; mostra la preocupació pel fet que la voluntat democràtica del poble de Catalunya expressada al referèndum del 2006 sobre l'Estatut d'Autonomia fou desautoritzada pel poder judicial de Madrid en sentència de juny de 2010; fa palesa la seva afegida preocupació de que futurs desenvolupaments constitucionals a Catalunya que tinguin lloc amb el suport del govern i el poble de Catalunya topin amb revisions judicials per part d'organitzacions que no són neutrals ni independents; i reclama que l'Estatut del 2006 sigui dut a terme tal com fou referendat a les urnes i que es reconegui als residents de Catalunya el dret a determinar democràticament el seu propi futur.»
Us manifestem el nostre profund agraïment per aquesta vostra actuació que valorem com una mostra de la solidaritat de les nacions d’Anglaterra, d’Escòcia, de Gal·les i d’Irlanda envers la nació catalana, i com un exemple per a una Unió Europea que desitgem que esdevingui una veritable unió de pobles lliures.
GRÀCIES, THANK YOU, DIOLCH
 
 
© El Cas dels catalans (2024)
Lloc dissenyat per ser visualitzat amb navegadors d'última generació
Vrs 3.0